https://www.mreja.eu
https://www.mreja.eu Често задавани въпроси Контакти
Количка
 
Мрежи за риболов
 

 
Готови рибарски мрежи - Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина единична
 
 
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина единична
натиснете за увеличение на снимката

от 15.00 лв.
до 300.00 лв.Свържете се с нас по Skype

Или поръчайте по телефона:
0887/48 51 46

Готови рибарски мрежи - Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина единична
 
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина единична
Деб. мм
Око мм
Дълж. м
Олово гр.
Вис. м
Вид тапи
Цена
 
0.12 11 25 15 въже 1.32 овална малка 3.8см
65.00 лв.
0.12 11 30 15 въже 1.32 плоска кафява 3.8см.
78.00 лв.
0.12 13 20 15 въже 1.56 м. яйце
54.00 лв.
0.12 13 30 15 въже 1.56 м. яйце
81.00 лв.
0.12 13 50 15 въже 1.56 м. яйце
135.00 лв.
0.12x3 34 50 30 въже 3.4 м. яйце
180.00 лв.
0.12x3 80 20 30 въже 2.5 м. яйце
50.00 лв.
0.15 12 30 15 въже 1.2 плоска кафява 3.8см.
78.00 лв.
0.15 12 50 15 въже 1.2 плоска кафява 3.8см.
130.00 лв.
0.15x3 55 50 30 въже 2 м. яйце
125.00 лв.
0.15x3 55 50 30 въже 2 м. яйце
125.00 лв.
0.15x3 80 50 30 въже 4 6 мм плав.
150.00 лв.
0.15x4 50 20 30 въже 2.45 м. яйце
52.00 лв.
0.15x4 50 30 30 въже 2.5 м. яйце
78.00 лв.
0.15x4 50 50 30 въже 2.5 м. яйце
130.00 лв.
0.16 12 50 15 въже 1.2 плоска кафява 3.8см.
130.00 лв.
0.16 30 20 30 въже 2.4 пластмасова кафява
46.00 лв.
0.16 30 50 30 въже 2 м. яйце
115.00 лв.
0.16 32 20 15 въже 3.2 6мм. плаващо въже
46.00 лв.
0.16 36 30 30 въже 2.6 м. яйце
69.00 лв.
0.17 32 30 30 въже 2.6 м. яйце
69.00 лв.
0.17 40 25 30 въже 2.1 м. яйце
57.50 лв.
0.17 40 30 30 въже 2.1 м. яйце
69.00 лв.
0.18 30 25 30 въже 2 плаващо въже 6 мм
57.50 лв.
0.18 36 10 30 въже 2.12 м. яйце
25.00 лв.
0.18 36 15 30 въже 2.12 м. яйце
37.50 лв.
0.18 36 15 30 въже 2.16 м. яйце
37.50 лв.
0.18 36 20 30 въже 2.12 м. яйце
46.00 лв.
0.18 36 20 30 въже 2.16 м. яйце
46.00 лв.
0.18 36 30 30 въже 2.12 м. яйце
69.00 лв.
0.18 36 50 30 въже 2.2 м. яйце
115.00 лв.
0.18 40 40 30 въже 2 м. яйце
92.00 лв.
0.18 40 50 30 въже 4 м. яйце
115.00 лв.
0.18 60 50 30 въже 3 пластмасова кафява
115.00 лв.
0.18 65 10 30 въже 2.5 6мм. плаващо въже
25.00 лв.
0.18 65 15 30 въже 2.5 6мм. плаващо въже
37.50 лв.
0.18 65 20 30 въже 3 6мм. плаващо въже
46.00 лв.
0.20 38 25 20 2.6 м. яйце
57.50 лв.
0.20 40 10 30 въже 2 м. яйце
25.00 лв.
0.20 40 15 40 въже 3 г. яйце
37.50 лв.
0.20 40 25 30 въже 2.4 м. яйце
63.00 лв.
0.20 40 30 30 въже 2.4 м. яйце
75.00 лв.
0.20 45 25 30 въже 2 м. яйце
57.50 лв.
0.20 50 10 30 въже 2 пластмасова голяма кафява
26.00 лв.
0.20 50 10 30 въже 2.5 м. яйце
26.00 лв.
0.20 50 10 30 въже 3 м. яйце
25.00 лв.
0.20 50 10 30 въже 3.5 калк.
25.00 лв.
0.20 50 15 30 въже 2.7 м. яйце
39.00 лв.
0.20 50 15 30 въже 3.5 калк.
37.50 лв.
0.20 50 20 30 въже 1.9 м. яйце
50.00 лв.
0.20 50 20 30 въже 2.7 м. яйце
50.00 лв.
0.20 50 25 30 въже 2 плаващо въже 6мм
62.00 лв.
0.20 50 30 30 въже 1.9 м. яйце
75.00 лв.
0.20 50 50 30 въже 2 плаващо въже 6мм
125.00 лв.
0.20 50 50 30 въже 2.7 плаващо въже 6мм
125.00 лв.
0.20 50 50 30 въже 3 плаващо въже 6мм
125.00 лв.
0.20 50 100 30 въже 3.50 м. яйце
230.00 лв.
0.20 65 20 30 въже 3 м. яйце
46.00 лв.
0.20 65 30 30 въже 3 м. яйце
69.00 лв.
0.20 70 100 30 въже 3 м. яйце
230.00 лв.
0.20x4 50 20 30 въже 2 м. яйце
46.00 лв.
0.20x6 60 20 30 въже 3 м. яйце
46.00 лв.
0.20x6 60 30 30 въже 3 м. яйце
69.00 лв.
0.20x6 60 50 30 въже 1.8 пластмасова голяма кафява
115.00 лв.
0.20x6 60 50 30 въже 2.22 м. яйце
115.00 лв.
0.20x6 60 50 30 въже 3 м. яйце
115.00 лв.
0.20x6 60 100 30 въже 3.9 м. яйце
230.00 лв.
0.23 32 50 30 2.1 калк.
115.00 лв.
0.23 34 30 30 2.8 калк.
69.00 лв.
0.23 38 10 30 въже 2.3 м. яйце
25.00 лв.
0.23 38 13 30 въже 2.3 м. яйце
32.50 лв.
0.23 38 17 30 въже 2.3 м. яйце
39.10 лв.
0.23 38 20 30 въже 2.3 м. яйце
46.00 лв.
0.23 38 20 30 въже 2.5 м. яйце
46.00 лв.
0.23 38 25 30 въже 2.5 м. яйце
57.50 лв.
0.23 40 20 30 въже 3 м. яйце
46.00 лв.
0.23 40 30 30 въже 3 м. яйце
69.00 лв.
0.23 40 50 30 въже 2.5 м. яйце
115.00 лв.
0.23 60 10 30 въже 3 м. яйце
25.00 лв.
0.23 60 15 30 въже 3 м. яйце
37.50 лв.
0.23 60 25 30 въже 3 м. яйце
57.50 лв.
0.23 60 29 30 въже 2 м. яйце
73.00 лв.
0.23 60 30 30 въже 3 м. яйце
69.00 лв.
0.23 60 100 40 въже 3 г. яйце
230.00 лв.
0.23 70 50 30 въже 2.5 м. яйце
125.00 лв.
0.23 70 100 30 въже 3.5 м. яйце
250.00 лв.
0.23 70 100 30 въже 4 м. яйце
250.00 лв.
0.25 36 50 30 въже 1.5 м. яйце
115.00 лв.
0.25 36 70 30 въже 2.6 м. яйце
161.00 лв.
0.25 41 20 40 въже 4 г. яйце
50.00 лв.
0.25 90 20 30 въже 4.59 м. яйце
46.00 лв.
0.25 90 24 30 въже 4.59 м. яйце
55.20 лв.
0.25 90 27 30 въже 4.59 м. яйце
62.10 лв.
0.25 90 50 30 въже 2.6 плаващо въже 6 мм
115.00 лв.
0.25 90 100 30 въже 3.6 м. яйце
250.00 лв.
0.25 100 20 30 въже 3 плаващо въже 6 мм
50.00 лв.
0.25 100 30 30 въже 3 плаващо въже 6 мм
75.00 лв.
0.25 100 50 30 въже 3 плаващо въже 6 мм
125.00 лв.
0.25 100 50 30 въже 3.4 плаващо въже 6 мм
125.00 лв.
0.25 100 50 30 въже 5 плаващо въже 6 мм
135.00 лв.
0.25 100 100 30 въже 3 плаващо въже 6 мм
250.00 лв.
0.25 100 100 30 въже 4,9 м. яйце
260.00 лв.
0.28 60 50 30 въже 2.2 м. яйце
125.00 лв.
0.28 60 50 30 въже 3 м. яйце
125.00 лв.
0.28 80 100 30 въже 3 м. яйце
250.00 лв.
0.28 80 100 30 въже 4.52 плаващо въже 6мм
250.00 лв.
0.28 100 30 40 въже 4 г. яйце
69.00 лв.
0.28 100 50 40 въже 3.5 г. яйце
115.00 лв.
0.28 100 100 30 въже 3.3 м. яйце
230.00 лв.
0.30 90 20 30 въже 3.6 м. яйце
50.00 лв.
0.30 90 30 30 въже 2.88 плаващо въже 6 мм
75.00 лв.
0.30 90 30 30 въже 3 плаващо въже 6 мм
75.00 лв.
0.30 90 30 30 въже 3 плаващо въже 6мм
75.00 лв.
0.30 90 30 30 въже 3.6 м. яйце
75.00 лв.
0.30 90 35 30 въже 3 плаващо въже 6мм
88.00 лв.
0.30 90 50 30 въже 4.4 плаващо въже 6 мм
125.00 лв.
0.30 90 50 30 въже 5 м. яйце
130.00 лв.
0.30 90 100 30 въже 2.5 м. яйце
230.00 лв.
0.30 100 40 30 въже 2.90 овална кафява 5 cm
100.00 лв.
0.30 100 50 30 въже 3 овална кафява 5 cm
125.00 лв.
0.30 100 50 30 въже 3.9 овална кафява 5 cm
125.00 лв.
0.30 100 60 30 въже 2.9 овална кафява 5 cm
150.00 лв.
0.30 100 100 30 въже 5 овална кафява 5 cm
250.00 лв.
0.35 100 30 30 въже 2.9 плаващо въже 6 мм
75.00 лв.
0.35 100 50 30 въже 4 плаващо въже 6 мм
125.00 лв.
0.35 100 100 30 въже 9.8 м. яйце
270.00 лв.
0.40 60 30 30 въже 3 м. яйце
69.00 лв.
0.40 60 100 30 въже 3 м. яйце
230.00 лв.
0.40 80 20 30 въже 2.6 м. яйце
50.00 лв.
0.40 80 20 30 въже 3.4 м. яйце
50.00 лв.
0.40 80 25 30 въже 2.8 м. яйце
63.00 лв.
0.40 90 20 30 въже 2.8 плаващо въже 6мм
50.00 лв.
0.40 90 30 30 въже 2.8 плаващо въже 6мм
75.00 лв.
0.40 90 50 30 въже 2.8 плаващо въже 6мм
125.00 лв.
0.40 90 100 30 въже 3.6 плаващо въже 6мм
250.00 лв.


Подобни продукти

Готова рибарска мрежа Китайска конфекция
Готова рибарска мрежа Китайска конфекция
Готова рибарска мрежа Китайска конфекция
Готова рибарска мрежа Китайска конфекция
от 18.00 лв.
до 70.00 лв.
Готова рибарска мрежа Китайска конфекция


Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина тройна
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина тройна
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина тройна
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина тройна
от 28.80 лв.
до 780.00 лв.
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов месина тройна


Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов капрон единична
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов капрон единична
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов капрон единична
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов капрон единична
от 11.59 лв.
до 250.00 лв.
Готова рибарска мрежа Мрежа за риболов капрон единична

 
  НОВИ ПРОДУКТИ  ::   Как да поръчам  ::   Как да платя  ::   ВЪПРОСИ  ::   Общи условия  ::   Линкове  ::   Карта на сайта
Copyright © 2007-2023 Mreja.eu, Всички права запазени